Logo

अर्थ

उत्कृष्ठ कृषक तथा समुहहरु लाई पुरस्कृत गर्दै गेरुवा गाउँपालिका स्तरिय कृषि मेला प्रदर्शनी सम्पन्नबर्दिया गेरुवा गाँउपालिकाका विभिन्न ठाउँमा उत्पादन भएका कृषि उपजको प्रचार–प्रसार एबं प्रतिष्पर्धा गराउदै उत्कृष्ट कृषि उपज उत्पादन गर्ने कृषकलाई पुरस्कृत तथा कृषकलाई कृषि पेशा प्रति थप प्रोत्साहित गर्नकालागि गेरुवा गाउँपालिका वडा नं. ६ स्थित कल्पेश्वर महादेव खेल मैदानमा सञ्चालित ३ दिने गाउँपालिका स्तरिय कृषि मेला उत्कृष्ठ कृषक तथा समुहहरु लाई पुरस्कृत गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

गेरुवा गाउँपालिका , गाउँ पालिका स्तरिय कृषक समन्वय समिति , गाउँपालिका अन्तरगतका गठित कृषक समुह तथा कृषि सहकारी संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित कृषि मेला प्रदर्शनीको समापन का अवसरमा गाउँपालिमा गठीत कृषक समुह तथा कृषकहरुले उत्पादन गरेका विभिन्न प्रजातिका खाद्यान्न बाली , फल तरकारी बाली , काउलीवाली , सागपात, नगदे बाली , आलु वाली, माछा तथा हाँस , जरे वाली , फलफुल वाली , लहरे वाली , मसला बाली एवम विविध गरी १२ वटा वस्तुगत तथा स्टल सजावट , झाँकी , र सांस्कृतीक झलक गरी १४ वटा विद्यामा प्रथम , द्वितिय , तृतिय र सान्त्वना प्राप्त गर्ने कृषक समुह तथा कृषकहरुलाई नगद सहित प्रमाणपत्रले पुरस्कृत गरिएको छ ।

हेर्नुहोस कुन विधामा कुन समुह , कृषकले कुन स्थान प्राप्त गरे

१ . खाद्यान्न वाली तर्फ

नौलो विहानी कृषक समुह गेरुवा ६ –प्रथम
रामजानकी कृषक समुह गेरुवा ६ –द्वितिय
मनकामना कृषक समुह गेरुवा ६ – तृतिय
लालुपाते कृषक समुह गेरुवा ६ –सान्त्वना
गुलाव आइ पि एम कृषक समुह गेरुवा १ –सान्त्वना
मनकामना कृषक समुह गेरुवा ४ –सान्त्वना

२ . फलफुल वाली तर्फ

जनचेतना कृषक समुह गेरुवा ४ निर्मला चौधरी –प्रथम
उज्वल तथा भविष्य कृषक समुह गेरुवा ६ याम व गिरी –द्वितिय
अजम्वरी कृषक समुह गेरुवा ५ चमेली थारु – तृतिय
कोपिला कृषक समुह गेरुवा ४ महंगु थारु –सान्त्वना
ताजातरकारी कृषक समुह गेरुवा १ रामचरण थारु –सान्त्वना
लगनशिल हरियाली कृषक समुह गेरुवा ५ दिपा भटराई –सान्त्वना

३ .आलु वाली तर्फ

नौलो गरिवि निवारण कृषक समुह गेरुवा १ सुनिता चौधरी –प्रथम
उज्वल तथा भविष्य कृषक समुह गेरुवा ६ याम व गिरी –द्वितिय
भिम वहादुर सिह ठकुरी गेरुवा ६ – तृतिय
अन्नपुर्ण कृषक समुह गेरुवा ६ सिता जानकी थारु –सान्त्वना
जनजागृति कृषक समुह गेरुवा ३ सोनिया थारु –सान्त्वना
अख्वा कृषक समुह गेरुवा १ कर्म प्रसाद थारु –सान्त्वना

४ . नगदे वाली तर्फ

भठेरा कृषक समुह गेरुवा गेरुवा १ –प्रथम
महिला कृषक समुह गेरुवा गेरुवा ४ –द्वितिय
प्रभावकारी कृषक समुह गेरुवा गेरुवा २ – तृतिय
समावेशी कृषक समुह गेरुवा गेरुवा ६ लहानु थारु –सान्त्वना
माधवा खर्याल लालि गुराँस कृषक समुह गेरुवा ६ –सान्त्वना
त्रिवेणि कृषक समुह गेरुवा गेरुवा ३ –सान्त्वना

५ . जरे वाली तर्फ

प्रगतिशिल कृषक समुह गेरुवा ५ –प्रथम
अन्नपुर्ण कृषक समुह गेरुवा ६ –द्वितिय
भठेरा कृषक समुह गेरुवा १ – तृतिय
रामजानकी कृषक समुह गेरुवा गेरुवा ६ –सान्त्वना
हरियाली कृषक समुह गेरुवा ५ –सान्त्वना
सिता कृषक समुह गेरुवा गेरुवा ६ गगाराम थारु –सान्त्वना

६ . साग तरकारी बाली तर्फ

लगनशिल कृषक समुह गेरुवा ५ दिपा भटराइ –प्रथम
जनकल्याण कृषक समुह गेरुवा ४ खुसिराम थारु –द्वितिय
त्रिवेणि कृ स गेरुवा ३ श्रीराम थारु – तृतिय
सरस्वती कृषक समुह गेरुवा ५ भिखनिया थारु –सान्त्वना
नौलो विहानी कृषक समुह गेरुवा ६ –सान्त्वना
महिला कृषक समुह ४ सरिता थारु –सान्त्वना

७ . लहरे वाली तर्फ

सहचेतना कृषक समुह गेरुवा ५ –प्रथम
लगनशिल कृषक समुह गेरुवा ५ –द्वितिय
लाली गुराँस कृषक समुह गेरुवा ६ – तृतिय
जनचेतना कृषक समुह गेरुवा ४ –सान्त्वना
सिता कृषक समुह गेरुवा मोती प्रसाद थारु ६ –सान्त्वना
लालि गुराँस कृ स ६ पार्वती रिजाल –सान्त्वना

८ . काउली वाली तर्फ

सुनगाभा कृषक समुह गेरुवा ३ रामऔतार थारु –प्रथम
ताजा तरकारी कृषक समुह गेरुवा १ रामचरण थारु –द्वितिय
प्रगतिशिल कृषक समुह गेरुवा ५ नेपाल थारु – तृतिय
सहचसतना कृषक समुह गेरुवा ५ सविना थारु –सान्त्वना
मिलिजुली कृषक समुह गेरुवा ५ हैरानी थारु –सान्त्वना
हरियाली कृषक समुह गेरुवा ५ –सान्त्वना

९ . फल तरकारी तर्फ

शंदेश कृषक समुह गेरुवा ४ –प्रथम
दश वहादुर मिजार गेरुवा ६ –द्वितिय
रामजानकी कृषक समुह गेरुवा गेरुवा ६ पतिराम थारु – तृतिय
समावेशी कृषक समुह गेरुवा ६ लाहनु थारु –सान्त्वना
प्रवेश चौधरी गेरुवा ६ –सान्त्वना
मिलिजुली कृषक समुह गेरुवा ५ –सान्त्वना

१० . माछा तथा हाँस तर्क

बुद्धिरा थारु गेरुवा ५ –प्रथम
फगुवा थारु गेरुवा ६ –द्वितिय
रामऔतार थारु गेरुवा ३ – तृतिय
सिता कृषक समुह गेरुवा गेरुवा ६ –सान्त्वना
राज किशोर थारु गेरुवा ४ –सान्त्वना

११ . मसला बाली तर्फ

अख्वा कृषक समुह गेरुवा १ कर्म प्रसाद चौधरी –प्रथम
त्रिवेणि कृषक समुह गेरुवा ३ श्रीराम थारु –द्वितिय
मनकामना कृषक समुह गेरुवा ६ मनवुझाउन थारु – तृतिय
गौरीशंकर कृषक समुह गेरुवा ३ राम कृष्ण चौधरी –सान्त्वना
लालुपाते कृषक समुह गेरुवा ६ मान वहादुर थारु –सान्त्वना
रामजानकी कृषक समुह गेरुवा ६ सरिता कुमारी थारु –सान्त्वना

१२ . विविध तर्फ

हरियाली कृ स गेरुवा ५ प्रेम चौधरी –प्रथम
नौलो विहानी कृषक समुह गेरुवा ६ सन्तोष पौडेल –द्वितिय
हरियाली मिश्रीत कृषक समुह गेरुवा ५ चैतराम थारु – तृतिय
हरियाली कृषक समुह गेरुवा ५ सोनम न्यौपाने –सान्त्वना
ताजातरकारी कृ स गेरुवा १ रामचरण थारु –सान्त्वना
लगनशिल हरियाली कृषक समुह गेरुवा ५ सुनिता दहित

१३ . स्टल सजावट तर्फ

संदेश कृषक समुह गेरुवा ४ –प्रथम
कल्पेश्वर कृषक समुह गेरुवा ६ –द्वितिय
जनविकास कृषक समुह गेरुवा ४ – तृतिय
लगनशिल कृषक समुह गेरुवा ५ –सान्त्वना
गौरी शंकर कृषक समुह गेरुवा ३ –सान्त्वना
ज्योती महिला कृषक समुह गेरुवा २ –सान्त्वना

१४ . झाँकी तर्फ

सिता कृषक समुह गेरुवा ६ –प्रथम
शंदेश कृषक समुह गरुवा ४ –द्वितिय
अख्वा कृषक समुह गेरुवा १ – तृतिय
राधाकृष्ण कृषक समुह गेरुवा ५ –सान्त्वना
जन कल्याण कृषक समुह ४ –सान्त्वना
कृषि विकास कृषक समुह गेरुवा ४ –सान्त्वना

१५ . सांस्कृतिक झलक तर्फ

जन कल्याण कृषक समुह ४ –प्रथम
कृषि विकास कृषक समुह गेरुवा ४–द्वितिय
लालुपाते कृषक समुह गेरुवा ६ – तृतिय
त्रिवेणि महिला कृषक समुह गेरुवा ३ –सान्त्वना
गुलाव आइ पि एम कृषक समुह गेरुवा १ –सान्त्वना
मनिषा कृषक समुह गेरुवा ५ –सान्त्वना

प्रकाशित मिति : माघ १९, २०७५ शनिबार  २ : ४३ बजे

0
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा लेखी पठाउनुहोला ।