Logo

कोरोना भाइरस सम्वन्धी लोक सेवा आयोग परीक्षामा सोध्न सकिने अति सम्भावित

कोरोना भाइरस सम्वन्धी लोक सेवा आयोग परीक्षामा सोध्न सकिने अति सम्भावित प्रश्न उत्तरहरु कोरोना भाइरस २०१९ ( कोभिड १९ ) severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ( SARS-CoV-2 ) भाइरसबाट लाग्ने सरुवा रोग हो । यसको Genetic Material लाइ ssRNA भनिन्छ । मानिसहरुमा कोरोना भाइरस सर्वप्रथम सन १९६० मा देखिएको थियो । कोभिड १९ सर्वप्रथम…